Qty SKU # 

  1   1710GY-T-54-BAS  CAMELIA COUNT HT TBL SHELF&BASE GY 

  1   1710GY-T-54-LEG  CAMELIA COUNTER HT TABLE LEG GREY 

  1   1710T-54RD-GL     CAMELIA COUNT. HT. TBL GLASS 10MM 

  4   1710GY-S-24         CAMELIA COUNTER HEIGHT CHAIR GREY 

 

Qty SKU # 

  1  1710T-54-BASE   CAMELIA COUNT HT TABLE SHELF & BASE 

  1  1710T-54-LEG     CAMELIA COUNTER HEIGHT TABLE LEG 

  1  1710T-54RD-GL  CAMELIA COUNT. HT. TBL GLASS 10MM 

  4  1710S-24-WH     CAMELIA COUNTER HEIGHT CHAIR 

 

Qty SKU # 

  1  1710T-54-BASE  CAMELIA COUNT HT TABLE SHELF & BASE 

  1  1710T-54-LEG     CAMELIA COUNTER HEIGHT TABLE LEG 

  1  1710T-54RD-GL  CAMELIA COUNT. HT. TBL GLASS 10MM 

  4  1710S-24-ESP    CAMELIA COUNTER HEIGHT CHAIR 
 

CAMELIA COUNTER HEIGHT

$599.00Price